نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

ایجاد انگیزه برای کارکنان دستیابی به بهترین عملکرد

ریال680,000

پارادوکس در مدیریت ریسک

ریال790,000

تصمیم گیری در مدیریت ریسک  

ریال960,000

توسعه گردشگری پزشکی در ایران

ریال650,000

حسابرسی عملیاتی اصول و تکنیکهایی برای دنیای در حال تغییر

ریال2,500,000

راهكارهاي گسترش نوآوري در مؤسسات آموزش‌عالي

ریال750,000

مدیریت دانش، استراتژی سازمان‌های یاد گیرنده

ریال780,000

مدیریت رفتار سازمانی

ریال1,160,000

منابع انسانی دیجیتال

ریال650,000

منابع انسانی سبز

ریال640,000

هزینه یابی کیفیت

ریال290,000