نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

ارث حاکم در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

ریال360,000

بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

ریال1,350,000

تبیین جرم شناسانه جرم ازدواج زیر سن قانونی

ریال330,000

دعاوی مالیاتی (اصل انصاف در دعاوی مالیاتی)

ریال1,550,000 ریال1,250,000

سیاست جنایی قضایی ایران

ریال1,480,000

سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی

ریال680,000

فساد اداری

ریال1,120,000

مبانی تقسیم جرائم به حد و تعزیر

ریال1,250,000

مبانی فلسفی حقوق جزا

ریال1,250,000

مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی

ریال1,350,000