کامران شرفشاهی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی تاکید دارد که بسیاری از ترکیبات و مضامین خاص انقلابی نخستین بار در نوشته‌ها و سخنان شریعتی به کار رفته و مورد استفاده شاعران پس از وی قرار گرفته است.

تاثیر عمیق شریعتی بر شاعران انقلاب اسلامی/ استفاده از آرایه‌های ادبی و ظرافت‌های کلامی در بیان ارزش‌های دینی و انقلابی

تاثیر عمیق شریعتی بر شاعران انقلاب اسلامی/ استفاده از آرایه‌های ادبی و...

ادامه مطالعه