مقالات

عناصر داستان نویسی – اجزای داستان

عناصر-داستان-نویسی

عناصر اصلی داستان

عناصر داستان نویسی، اجزای اصلی تشکیل دهنده هر داستان هستند. این عناصر شامل پیرنگ، شخصبت پردازی، روایت، درونمایه و زاویه دید هستند که در این بخش به توضیح مختصر هر یک خواهیم پرداخت.

یکی از مهمترین عناصر داستان، پیرنگ یا خط داستانی است. پیرنگ در اصل ساخت و پرداخت کنش های یک داستان را در بر می گیرد.

از دیگر عناصر مهم داستانی، شخصیت و شخصیت پردازی در داستان است. شخصیت پردازی امری دشوار و بسیار تاثیرگذار است. زیرا شخصیت های یک داستان می توانند با رفتار و حرکات خود اثر بسزایی در افراد و جامعه بگذارند. هر یک از شخصیت های داستان و امیال و رفتارهای آن ها باعث به ایجاد حوادث و خط داستانی هر کتاب می شود. پس شخصیت های داستان در جذب مخاطب بسیار موثر هستند و نویسنده باید دقت زیادی در ساخت و پرداخت آن ها داشته باشد. چه بسا برخی از شخصیت های داستانی به قدری خوب ساخته و پرداخته شده اند که خواننده با آن ها همذات پنداری کرده و آن ها را همچون شخصیت های واقعی می پندارد. نمونه های زیادی از شخصیت های داستانی ماندگار در ادبیات داخل و خارج وجود دارند.

عناصر-داستان-نویسی

عناصر-داستان-نویسی

درونمایه یا مضمون داستان

یکی دیگر از عناصر اصلی درونمایه یا مضمون داستان است. درونمایه هر اثر، فکر اصلی آن اثر است. رشته ای است که تمام عناصر داستان را به یکدیگر پیوند می دهد. در اصل درونمایه است که تمام عناصر داستان را انتخاب می کند، هر آنچه نویسنده برای ساختار کلی و معنای نوشته خود به کار می برد.

عنصر اصلی دیگر، روایت است. نویسنده با استفاده از روایت به نقل داستان و اتفاقات می پردازد. راوی شخصی است که داستان را روایت می کند. زوایای دید گوناگون که نویسنده برای روایت داستان از آن ها استفاده می کند انواع روایت را ایجاد می کنند.

زاویه دید شیوه ای است که نویسنده توسط آن عناصر موجود در داستان را به خواننده ارائه می دهد، هر داستان گوینده ای دارد که آن را نقل می کند. این نقل می تواند به شیوه اول شخص، دوم شخص و یا دانای کل باشد. در زاویه دید دانای کل نویسنده می تواند از زوایای مختلف، یعنی از دید شخصیت های مختلف به داستان نگاه کند و افکار هر یک از شخصیت ها را نقل کند. از هر یک از این زوایای دید در داستان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و مخاطبان خاص خود را دارند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *