نمایش 1–18 از 34 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

آیات الاحکام جزاء

ریال1,150,000

ارث حاکم در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

ریال360,000

اطفال و نوجوانان بزه کار یا بزه دیده

ریال1,650,000

اموال و مالکیت در بستر حقوق

ریال1,450,000

اهم مبانی علم حقوق

ریال3,350,000

بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

ریال1,350,000

تبیین جرم شناسانه جرم ازدواج زیر سن قانونی

ریال330,000

جستاری حقوقی نظری فقهی بر جرم سرقت

ریال1,750,000

حقوق کیفری پزشکی

ریال1,550,000

خانواده در منظر حقوق کیفری

ریال1,350,000

خشونت

ریال1,250,000

دعاوی مالیاتی (اصل انصاف در دعاوی مالیاتی)

ریال1,550,000 ریال1,250,000

سیاست جنایی قضایی ایران

ریال1,850,000

سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی

ریال680,000

عدالت در حقوق و سیاست

ریال1,450,000

فساد اداری

ریال1,250,000

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

ریال3,250,000 ریال2,950,000

قتل زنجیره ای از منظر روانشناسی جنایی

ریال1,750,000