نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

آیات الاحکام جزاء

ریال550,000

ارث حاکم در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

ریال360,000

بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

ریال640,000

تبیین جرم شناسانه جرم ازدواج زیر سن قانونی

ریال330,000

دعاوی مالیاتی (اصل انصاف در دعاوی مالیاتی)

ریال680,000

سیاست جنایی قضایی ایران

ریال820,000

سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی

ریال680,000

فساد اداری

ریال520,000

قوانین داوری

ریال540,000

مبانی تقسیم جرائم به حد و تعزیر

ریال580,000

مبانی فلسفی حقوق جزا

ریال610,000

مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی

ریال650,000

وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)

ریال1,550,000