نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

آیات الاحکام جزاء

ریال1,150,000

ارث حاکم در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

ریال360,000

اهم مبانی علم حقوق

ریال2,480,000

بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

ریال1,350,000

تبیین جرم شناسانه جرم ازدواج زیر سن قانونی

ریال330,000

دعاوی مالیاتی (اصل انصاف در دعاوی مالیاتی)

ریال1,550,000 ریال1,250,000

سیاست جنایی قضایی ایران

ریال1,480,000

سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی

ریال680,000

فساد اداری

ریال1,120,000

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

ریال2,850,000

قوانین داوری

ریال1,300,000

مبانی تقسیم جرائم به حد و تعزیر

ریال1,250,000

مبانی فلسفی حقوق جزا

ریال1,250,000

مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی

ریال1,350,000

وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)

ریال3,650,000 ریال3,150,000